فرم ثبت نام مسابقات

ثبت نام مسابقات استانی
کیوکوشین کنپوکای WKKO
آقایان - بانوان

توضیحات:
- در فرم صفحه بعد جهت اضاف کردن کاراته کا دکمه سبز رنگ را کلیک کنید.
- فیش واریزی با مقدار درج شده در فرم یکسان باشد.
- حتما در پایان دکمه تایید و ارسال را کلیک کرده و منتظر پیام ارسال موفق بمانید.

سبد خرید