کمربند رنگی

۵۵,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

در فرآیند ثبت احکام هنرجویان به توضیحات ذیل توجه بفرمایید.

  • هنرجویانی که در تاریخ متفاوت موفق به اخذ کمربند شدند را به صورت جداگانه ثبت نام بفرمایید.
  • هنرجویان باید قبل از ثبت حکم در سامانه ثبت نام کرده باشند؛ شایان ذکر است درصورت عدم ثبت نام در سامانه حکم کاراته کا صادر نمیگردد.
  • قبل از ثبت و پرداخت یکبار دیگر اطلاعات وارد کرده را بررسی کرده و از صحت آنها اطمینان حاصل بفرمایید.

رنگ کمربند

پرداخت و ثبت نام
۰
سبد خرید