هیات کاراته استان فارس
IR. FARS KARATE BOARD

۰

زهرا رنجبر نایب رییس برتر استان معرفی شد

 

در ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان فارس/ زهرا رنجبر نایب رییس برتر استان معرفی شد

در ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس، زهرا رنجبر نایب رییس هیات کاراته استان به عنوان برترین نایب رییس معرفی شد.

️ به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس،  در این ارزیابی و در گروه دوم نواب رییس هیات های ورزشی استان، زهرا رنجبر در بخش رشته های رزمی به عنوان برترین نایب رییس استان معرفی گردید.

این ارزیابی از سوی معاونت ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و بر اساس آیتم هایی چون،ارائه گزارش و آمار، ارتباط مستمر با مجموعه ورزش استان، برنامه ریزی به منظور افتخار آفرینی قهرمانان در رقابت های مختلف، توسعه همگانی رشته های ورزشی ،آمار ورزشکاران سازمان یافته و ... صورت پذیرفت.

سبد خرید