هیات کاراته استان فارس
IR. FARS KARATE BOARD

۰

برگزاری دوره  ارتقا داوری سبک های آزاد کاراته فارس

برگزاری دوره  ارتقا داوری سبک های آزاد کاراته فارس

دوره آموزش و ارتقا داوری  سبک های آزاد کاراته فارس برگزار شد.

️ به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس،  این دوره  آموزشی و ارتقا داوری با هماهنگی کمیته های آموزش و داوران هیات کاراته استان فارس، در دو بخش بانوان و آقایان  و  به بصورت  تئوری و عملی برگزار شد.

مدرسین این دوره اساتید فرهادی در بخش آقایان و رعیتی در بخش بانوان بودند که جدید ترین قوانین داوری سبک های آزاد را  برای شرکت کنندگان تشریح نمودند .

محمد حسن هاشمی رییس و حیدر ایبد دبیر کمیته داوران هیات کاراته استان فارس  جهت نظارت  بر حسن اجرای این دوره  در جمع شرکت کنندگان حضور داشتند./

سبد خرید